Selamat Datang

Ke Kolej Al-Quran Sayyidina Ali

“Sebaik-Baik Kamu Adalah Yang Mempelajari Al Quran Dan Yang Mengajarkannya”

Visit Our University

Welcome

To Kolej Al-Quran Sayyidina Ali

"Tiada Sesuatu Pun Yang Lebih Mendekatkan Diri Kepada Allah, Kecuali Dari Perkataan Yang Asal Yang Keluarnya Daripada Allah, Yakni Al-Quran".

Visit Our University

Ahlan Wa Sahlan

Kolej Al-Quran Sayyidina Ali

“Bacalah Olehmu Al- Quran, Sesungguhnya Ia Akan Menjadi Pemberi Syafaat Pada Hari Kiamat Kepada Para Pembacanya (Penghafalnya).”

Visit Our University

Pengiktarafan

KAQSA menjalin kerjasama dengan Darul Quran melalui Persetujuan Memorandum Of Understanding (MOU) Dan Darul Quran telah mendapat pengiktirafan Malaysian Qualifications Agency (MQA).