Visi,Misi & Objektif

 

VISI
Menjadi Institusi Pendidikan Al-Quran Terunggul Bertaraf Antarabangsa.

MISI
Kami Bertekad Membentuk Jati Diri Huffaz Yang Berkemahiran Dan Memiliki Kepakaran Dalam Bidang Al-Quran Dengan Menyediakan Tenaga Pakar Bagi Mendepani Cabaran Dan Keperluan Masa Hadapan.

OBJEKTIF
Intellectual Quranic Spiritual Attitude (IQSA)

Huraian:-
Intellectual : Membudayakan Nilai Keilmuan Dan Pemikiran Kelas Pertama.
Quranic : Menerokai Dalil Naqli Dan Aqli Sebagai Teras Kemajuan Ummah Sejagat.
Spiritual : Menerapkan Penghayatan Kerohanian Islam Kepada Warga Kerja Dan Masyarakat Umum.
Attitude : Merealisasikan Akhlak Yang Terunggul.